Podstawowe zasady kierowania ludźmi

1. Zaufanie

Zaufanie zdobywa ten menedżer, który kieruje ludźmi z sercem i rozumem, który potrafi przejąć odpowiedzialność, daje przykład, potrafi rozpoznać i ocenić osiągnięcia, jest sprawiedliwy, wymaga zarówno od siebie jak i pracowników. Nic nie niszczy bardziej zaufania jak przekonanie pracowników że kieruje się nimi w niewłaściwy sposób. Prężnie rozwijająca się firma potrzebuje pełnego zaangażowania każdego pracownika. Musi być gotowy do przejęcia odpowiedzialności, zdobyć się na wydajniejszą pracę, mieć własne pomysły, uczciwie postępować z kolegami i przełożonymi oraz działać samodzielnie.

2. Sensowne zadania

Niezwykle ważnym czynnikiem jest nadanie sensu każdemu zadaniu. Stąd powstaje motywacja, motor napędzający działanie. Pracownicy muszą brać udział w planowaniu i decydowaniu. Jeżeli któryś z nich jest zdegradowany jedynie do wykonywania poleceń nie wykaże ani zaangażowania ani motywacji.

3. Przydzielanie podwładnym właściwych zadań

Aby przydzielać właściwe zadania odpowiednim osobom, szef musi wykazać się dużą znajomością swoich pracowników, intuicją, umiejętnościami fachowymi i przenikliwością. Jedynie wtedy, gdy pracownik otrzyma optymalne dla niego stanowisko, będzie mógł rozwinąć własne zdolności, zaangażuje się i czerpiąc przyjemność z wykonywanej pracy, zbierze pochwały i uznanie. Przedsiębiorstwo natomiast zyskuje pracownika, który pracuje z zaangażowaniem – korzyści dla obu stron!

4. Zgodność celów i identyfikacja z nimi.

Patrzenie w tym samym kierunku powoduje świetną bazę wyjściową do współpracy i daje pracownikom możliwości rozwoju – dla wspólnej korzyści.

5. Dawanie dobrego przykładu.

Jeśli usiądziesz przy komputerze, obsłużysz drukarkę, sam wyjdziesz do klienta – zdobędziesz uznanie swych podwładnych. Jesteś wtedy jednym z nich. Twoi pracownicy mogą się wtedy identyfikować z twoimi wizjami i planami. To zachęca ich również do pracy.

Co o tym myślisz? Podziel się!