Dziś poznasz 4 prawdziwe business case’y z lat 2016-2019, które pokażą Ci:

 1. Jak rozwiązywać konflikty w zespole lub między działami?
 2. Jak nauczyć się zwiększać zysk firmy, nawet w sytuacji gdy spodziewasz się jego spadku?
 3. Jak przeprowadzać zmianę nastawienia, postaw i mentalności?
 4. Jak pracować nad otwartością ludzi?

To 4 konkretne studia przypadków, opowiadające o firmie, która rozwiązała konflikty między działami, o firmie, która zwiększyła swój zysk o 30% (co dało 400 000 PLN miesięcznie) i o firmie, która przeprowadziła zmianę nastawienia, postaw i mentalności ludzi.

Artykuł został  napisany według kolejności slajdów na prezentacji w nagraniu video.
Celowo nie tworzyłem standardowego artykułu, aby móc szybko przejrzeć i przejść przez kluczowe wnioski oraz szybko wyciągnąć esencjonalne przemyślenia. Artykuł więc zawiera kluczowe punkty.

Zainteresowany? Zapraszam do: 

 • przeczytania całości artykułu
 • lub odsłuchania podcastu – poniżej znajdziesz odtwarzacz, ale możesz go słuchać na iTunes, Spotify oraz na Androidzie (np. w aplikacji Podcast Addict)
 • lub do obejrzenia video na YouTube – poniżej znajdziesz odtwarzacz

Oto jak w artykule, podcaście i video omawiam każdy przykład:

 1. Zobaczysz, z czym borykał się dany zespół lub firma (opis problemu)
 2. Pokażę Ci, czego nie widzieli i co było powodem problemu (źródła problemu)
 3. Wskażę Ci decydujące elementy, które wpłynęły na zmianę (problem esencjonalny)
 4. Opowiem o momentach krytycznych, najtrudniejszych, które były powodem problemów i pokażę, jak sobie z nimi poradziliśmy (stworzone rozwiązania)
 5. Przeprowadzę Cię punkt po punkcie przez to co zrobiliśmy, aby uzyskać efekt (działania)
 6. Dowiesz się jakie to wszystko dało efekty (efekty)

Każdy przykład będzie inny, ale zarazem wiele je łączy. Zobaczysz unikalne rozwiązania, a zarazem uniwersalne mechanizmy, które zawsze są istotne w jakichkolwiek procesach zmian.

Zanim przejdziemy do merytoryki to jeśli jeszcze mnie nie znasz to kilka słów o mnie.

Zanim przejdziemy do merytoryki – to jeśli jeszcze mnie nie znasz, kilka słów o mnie. Od 2006 roku wspieram ludzi i firmy w lepszym zarządzaniu, zmianach i przywództwie, a także w rozwoju wewnętrznym i pokonywaniu blokad.  Specjalizuję się w przywództwie, psychologii strategicznej, zarzadzaniu zmianą,

Gdy pracuję z ludźmi i firmami, zależy mi na tym, aby lider:

 1. Rozwiązywał łatwiej kluczowe problemy
 2. Wyprzedzał innych w pomysłach i sposobie myślenia
 3. Był wpływowy
 4. Był szanowany
 5. Zarabiał z każdym rokiem coraz więcej
 6. Miał posłuch
 7. Był pewny siebie i opanowany
 8. Miał autorytet
 9. Czuł większy spokój
 10. Osiągał większe zyski
 11. Miał spokojniejszy umysł
 12. Podejmował lepsze decyzje
 13. Miał więcej czasu

1 firma  – czyli jak rozwiazać konflikt w firmie i między działami

01. Opis problemu

 • Firma 60 mln PLN+ przychodu
 • Branża produkcyjna
 • Cztery działy w konflikcie
 • Produkcja, Sprzedaż, Marketing, Dystrybucja
 • W tym jeden duży personalny konflikt między Sprzedażą a Marketingiem
 • Wcześniej opanowane napięcie w produkcji
 • Ale napięcie “Sprzedaż” vs. “Marketing” narastało
 • Dystrybucja ciągle musiała się tłumaczyć klientom

02. Źródła problemu

 • Ego dyrektora “Sprzedaży” i “Marketingu” było ważniejsze niż cele firmy
 • Prezes nie chciał nikogo stawiać ponad, więc nie podejmował decyzji
 • Firma nie miała doświadczenia w procesie zmian, komunikacji zmian oraz układała od nowa proces produkcji
 • Każdy miał poczucie, że ma rację
 • Dystrybucja widziała na kiedy  powinien być dostarczany produkt
 • Marketing chciał działać szerzej
 • Sprzedaż oczekiwała konwersji od “Marketingu”
 • Produkcja czuła się pomijana
 • Zmiana produktu głównego była źle zakomunikowana

03. Problem esencjonalny – czyli co było pierwotną przyczyną

 • Brak poczucia szacunku każdej ze stron

04. Stworzenie rozwiązania – czyli kierunki, cele, działania, decyzje

 • Ponowne zakomunikowanie zmian z opisem sensu zmian oraz wypracowaniem zmian ze wszystkimi dyrektorami
  oraz
 • Prezes zwiększa swoją odwagę i decyzyjność
 • Dyrektorzy “Sprzedaż” i “Marketing” patrzą szerzej
 • Każdy jest angażowany

05. Działania

 • Konsultacje 1na1 z prezesem
 • Warsztaty strategiczne zarząd+dyrektorzy
 • Mediacje biznesowe z dyrektorami “S” i “M”
 • Wypracowanie celów strategicznych dla firmy i celów działów
 • Stworzenie szerszej wizji, która angażuje wszystkich
 • Spotkania “zwinne” między działami

2 firma  – czyli jak ze spadku stworzyć zysk

01. Opis problemu

 • Branża IT – oprogramowanie i serwery
 • Spadające przychody i zyski
 • Z poziomu 3,5 mln PLN zysku (10 mln PLN przychodu), w 2,5 roku spadek do 1 mln PLN zysku (przy 6 mln PLN przychodu)
 • Wejście konkurencji z Niemiec + Rozrost konkurencji polskiej → utrata klientów
 • Wzrost kosztów licencji oprogramowania i sprzętu
 • Walka cenowa

02. Źródła problemu

 • Nie przewidzieli wejścia i rozrostu konkurencji
 • Brak rozwoju własnych kanałów sprzedaży
  i uzależnienie się od sieci dystrybucji partnerskiej

03. Problem esencjonalny – czyli co było pierwotną przyczyną

 • Zbyt duże skupienie na obsłudze, a nie tworzenie przewagi w oparciu o wartość i innowacje

04. Stworzenie rozwiązania – czyli kierunki, cele, działania, decyzje

 • Poszukiwanie “białego cienia”, czyli ukrytych zasobów
 • Poszukiwanie wartości dodanej, której nie ma konkurencja

05. Działania

 • Warsztaty kreatywne ze wszystkimi pracownikami
 • Warsztaty Blue Ocean – Błękitny Ocean
 • Analiza konkurencji pod kątem braków
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Rozmowy z lojalnymi klientami o ukrytych zasobach firmy

06. Efekt

 • Pierwsze 2 miesiące: spadek motywacji
 • 3. miesiąc: moment kryzysowy
 • Po 4 miesiącu:
  • Większe zaangażowanie lojalnych klientów
  • Większe zaangażowanie pracowników
  • Wyjście ze sprzedaży serwerów przez partnerów
  • Wejście w tworzenie aplikacji dla klientów w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego
  • Wygrane negocjacje z partnerem zagranicznym
  • Wzrost zysku 30% – ok. 400 tys. PLN miesięcznie.
   Po 7 miesiącach, do końca roku 2,5 mln PLN zysku więcej. Z 1 mln PLN na 3,5 mln PLN.

Takie zmiany są możliwe, bo wprowadzaliśmy w firmie Leadership Mindset – czyli odpowiednie nastawienie i myślenie liderów, a także filozofię i metodologię zarządzania zmianą Change Value Process. Dodatkowym elementem było opieranie się o założenia metody Blue Ocean. Jeśli chcesz wiedzieć, jak działają najlepsi liderzy, jak wprowadza się zmiany, które dają efekty, zapraszam Cię na 2-dniowy warsztat “Leadership Mindset”.

Leadership Mindset odpowiada na najczęstsze problemy liderów

 • Brak cierpliwości.
 • Dylematy strategiczne i obawy o biznes.
 • Poczucie chaosu.
 • Niepewność, czy robi się dobrze.
 • Słabsze wyniki lub obawa, że będą one gorsze w nadchodzących kwartałach.
 • Poczucie tetryczenia, że zostaje się w tyle.
 • Brak czasu na rzeczy ważne i najważniejsze, ciągłe pożary.
 • Ścisk w głowie, gardle, sercu, brzuchu przez stres i pęd.
 • Brak siły przebicia, poczucie frustracji, że inni nie słuchają nas z wystarczającą uwagą, szacunkiem.

3 firma  – czyli jak wpływać na mentalność pracowników i zarządzać zmianą

01. Opis problemu

 • Firma z branży finansowej
 • Potrzeba docierania do nowych kandydatów
 • Potrzeba budowania wizerunku
 • Opór ludzi przed social mediami i nowymi technologiami lub brak umiejętności posługiwania się nimi

02. Źródła problemu

 • Duże oczekiwania, ale brak przygotowania ludzi mentalnie i kompetencyjnie
 • Oczekiwanie, że jeden warsztat coś zmieni
 • Tkwienie w tyle za innymi branżami
 • Skupienie na klasycznych metodach

03. Problem esencjonalny – czyli co było pierwotną przyczyną

 • Duże oczekiwania, brak pracy nad mentalnością ludzi

04. Stworzenie rozwiązania – czyli kierunki, cele, działania, decyzje

 • Rozwój mentalności ludzi
 • Rozwój kompetencji ludzi
 • Wdrażanie nowych technologii

05. Działania

 • Wykład inspirujący dla 200 pracowników
 • Akademia SMIT (social media, internet, technologie)
 • Praca nad mentalnością
 • Wdrożenie nowych technologii do rekrutacji np. bot na FB

06. Efekt

 • Zwiększenie aktywności handlowców w sieci
 • Testowanie rozwiązań
 • Wytworzenie pozytywnej energii do testowania social mediów
 • Wzmocnienie współpracy działu marketingu z agencją marketingową i sprzedażą
 • Początek odtetryczania ludzi
 • Obserwujemy biznesowe efekty

4 firma  – czyli jak radzić sobie z brakiem otwartości ludzi

01. Opis problemu

 • Branża sprzedaży produktów chemicznych
 • Zmiana produktów i działania CRMu powoduje spadek motywacji handlowców
 • Konflikt między IT a sprzedażą
 • Zarząd trafia na ścianę mentalną w firmie

02. Źródła problemu

 • Brak przygotowania ludzi do zmiany. Ostre zakomunikowanie oczekiwań zamiast dialogu
 • Niezrozumienie przyczyn zmian przez ludzi
 • Przywiązanie menadżerów i handlowców do dotychczasowych schematów działań
 • Brak zdolności komunikacyjnych działu IT

03. Problem esencjonalny – czyli co było pierwotną przyczyną

 • Zarząd wpadł w pułapkę oczekiwań
 • Brak wizji strategicznej
 • Brak rozwiniętej inteligencji emocjonalnej w IT
 • Brak otwartości na zmianę w sprzedaży

04. Stworzenie rozwiązania – czyli kierunki, cele, działania, decyzje

 • Praca nad kompetencjami zarządzania zmianą w zarządzie
 • Praca nad otwartością u menadżerów i handlowców
 • Zaangażowanie ludzi do myślenia strategicznego. Zaangażowanie zarządu do pokazywania zmian strategicznych
 • Praca nad Inteligencją Emocjonalną w IT

05. Działania

 • Akademia Zarządzania Zmianą dla Zarządu
 • Akademia Zwinnego Przywództwa dla działu sprzedaży
 • Warsztat + Coaching 1na1 z Inteligencji Emocjonalnej dla IT

06. Efekt

 • według ludzi przez pierwsze 3 miesiące żaden… (choć to tylko złudne wrażenie)
 • według prezesa: Ból wewnętrzny
 • pod koniec 3 miesiąca: To ile się ku@$#@ wydarzyło przez 3 miesiące, to przez 3 lata się nie działo. Eureka!
 • Brak zaufania do zmian na początku, ale później
 • 4-5 miesiąc:
  • wygrane dwie negocjacje z partnerami
  • normalne rozmowy z IT
  • zrozumienie sensu zmian
  • IT ze sprzedażą zaczynają rozmawiać

Takie zmiany są możliwe, bo wprowadzaliśmy w firmie Leadership Mindset – czyli odpowiednie nastawienie i myślenie liderów, a także filozofię i metodologię zarządzania zmianą Change Value Process. Dodatkowym elementem było opieranie się o założenia metody Blue Ocean. Jeśli chcesz wiedzieć jak działają najlepsi liderzy, jak wprowadza się zmiany, które dają efekty, zapraszam Cię na 2-dniowy warsztat “Leadership Mindset”.

Dowiedz się co wpłynie na Twoje zarobki i skuteczność w kolejnych latach

i zwiększ swoje przychody oraz wyprzedź konkurencję

Podaj swoje imię oraz adres e-mail, aby pobrać bezpłatne fragmenty książki „Ściana” i dołączyć do ponad 30 000 osób, które co tydzień otrzymują bezpłatne artykuły z zarządzania, psychologii biznesu i zmiany.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Liderów Zmian S.C. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Kierbedzia 6/92, NIP: 9512232706, REGON: 141163520. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Adam Dębowski

Od 2006 roku pomagam ludziom i firmom w większej skuteczności zarządzania zespołem i zmianą. Wspieram w rozwoju przywództwa i w osiąganiu lepszych efektów w krótszym czasie. Wspieram zespoły w polepszaniu komunikacji i współpracy. Uczę, jak pokonywać opór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *