Wiele się mówi o globalnych trendach technologicznych IoT (Internet of Things – Internet rzeczy), AI (Artificial Inteligence – Sztuczna Inteligencja), AR (Augment Reality – Rozszerzona Rzeczywistość), Blockchain, 5G, Kryptowalutach. Wiele firm, jeśli nie zacznie w nie inwestować, zacznie przegrywać.

Jednak niezależnie od tego, w jaki nurt wejdzie firma, zawsze musi pamiętać o 9+ strategicznych obszarach. To one w ostatnich 2-3 latach były kluczowymi trendami, nad którymi pracowałem z ponad 10 firmami. Każda firma jest z innej branży, ale każda przechodziła swoją transformację. Można wchodzić w globalne trendy i zmiany takie jak Sztuczna Inteligencja, ale jeśli nie zadba się o odpowiednie obszary leadershipu i zarządzania, to padniemy szybciej niż zdążymy zacząć wprowadzać innowacje.

Niestety, ponieważ konkurencja nie śpi, proces pracy z firmami jest zawsze poufny i obowiązuje mnie NDA, dlatego nie mogę mówić o konkretnych firmach, ale mogę powiedzieć o mechanizmach, które decydowały o tym, że część firm w ostatnich 3 latach stały się liderem w swojej branży.

Oczywiście nie jest to moją zasługą, to zasługa zarządów, dyrektorów, pracowników i ich ciężkiej pracy. Ale czuję satysfakcję, że mogłem dodawać od siebie mniejszy i większy wkład w te sukcesy. To czym mogę się podzielić to nazwy niektórych firm (niestety, nie wszystkich), dla których miałem przyjemność pracować w ostatnich latach: Śnieżka, Samsung, Orange, ECF, Aesco, Metlife, Nest Bank, Smyk, Linetech, Pratt&Whitney. Każda z tych firm przechodziła swoje zmiany, rozwój oraz posiadała wiele wspaniałych rozwiązań, które inspirują.

Poniżej znajdziesz 9+ trendów, które są odpowiedzią na 9+ najczęstszych problemów organizacji. Sprawdź, czy podążacie za najlepszymi.

Zainteresowany? Zapraszam do: 

 • przeczytania całości artykułu
 • lub odsłuchania podcastu – poniżej znajdziesz odtwarzacz, ale możesz go słuchać na iTunes, Spotify oraz na Androidzie (np. w aplikacji Podcast Addict)
 • lub do obejrzenia video na YouTube – poniżej znajdziesz odtwarzacz

Najnowsze trendy w biznesie, które decydują o tym, że Twoja firma jest nowoczesna

Przed Tobą lista 9+ najczęstszych rozwiązań i trendów, odpowiedzi na 9+ najczęstszych problemów, które sprawiły, że moi klienci, zanim podjąłem z nimi pracę, stanęli przed ścianą. Raz były to problemy z pracownikami, raz z finansami, raz z komunikacją czy produktami. Sprawdź, czy Twoja firma lub dział spotyka się z tymi problemami i czy wdrażacie do nich rozwiązania.

Część z tych rozwiązań nie jest innowacją na miarę AI. Ale okazuje się, że wiele firm wciąż nie ma tego u siebie, wciąż dla wielu to nowość, która bywa niezrozumiała. Dlatego pomimo, że pewne trendy są na świecie od lat, wciąż są kluczowe, wciąż są innowacyjne, wciąż bez nich firma w długim okresie nie przetrwa.

Nie jest to pełna lista wszystkich elementów, które są kluczowe dla organizacji, ale i tak jest tego sporo. Jest nad czym myśleć!

W części procesów uczestniczyłem jako lider projektów i główny doradca, w niektórych jako trener, który przygotował ludzi pod kątem kompetencji. W części jako jeden z konsultantów, który wspierał w zespole projektowym.

TREND 1:  OPIS STANOWISK I ODPOWIEDZIALNOŚCI VS Kto jest za co odpowiedzialny i rozliczany

Często jest tak, że w miarę jak firma się dynamicznie rozrasta, ludzi jest więcej. Dynamika projektów sprawia, że zaczyna brakować jasności, kto czym się zajmuje i za co jest odpowiedzialny. To powoduje problemy w jasności pensji, premii i ścieżek kariery. Ludzie tracą motywację, menadżerowie gubią się i nie wiedzą, jak wynagradzać. Dział przychodzi do drugiego i nie wiadomo, z kim ma rozmawiać o nowym projekcie.

Rozwiązaniem jest:

 • opis stanowisk – czyli czym jest dana rola
 • opis odpowiedzialności – czyli za co odpowiada dana rola
 • wartościowanie stanowisk – czyli określanie jakie stanowiska, role są ważne, a które ważniejsze i dopasowywanie do tego poziomów finansowych wynagrodzeń

Nie jest to innowacyjny trend, który jest duchem naszych czasów, ale wciąż dla wielu firm to nowość, o której nigdy nie słyszeli.

Wiele firm wykonuje te działania i na papierze zaczyna być jasność. Kolejnym krokiem jest proces wymiany informacji między działami poprzez warsztaty, które pomagają zrozumieć ustalenia w innych działach. Niektóre organizacje wprowadzają aplikacje mobilne, które pozwalają widzieć wszystkie te opisy rozrysowane. Ułatwia to komunikację wewnętrzną między działami. Wiesz co do kogo wysłać i do kogo zadzwonić w jakiej sprawie.

Osobiście wielokrotnie sugerowałem te działania moim klientom. Technicznie jest to proste do wykonania, ale trzeba zaangażować ludzi w to, aby chcieli to zrobić i pokazać, jak powinni to zrobić. W niektórych firmach moją sugestią było rozpoczęcie omawiania tych opisów i ustaleń, ponieważ są firmy, w których same opisy są martwe i bezużyteczne.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Porządek, większa jasność działań i sprawniejsza komunikacja.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy macie uporządkowane w firmie: opis stanowisk, odpowiedzialności i wartościowanie stanowisk?
 • Czy wykorzystujecie opisy do poprawiania komunikacji i usprawniania realizacji projektów?

TREND 2: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ VS Opór ludzi podczas zmian

Jakakolwiek zmiana potrafi wywołać obawy, wątpliwości i opór w wielu zespołach. To może prowadzić do buntu kluczowych pracowników lub do ich odejścia. Problemem nie jest sama zmiana, ale brak jej odpowiedniej komunikacji oraz brak przygotowania ludzi do tej zmiany na poziomie mentalnym oraz kompetencji.

Rozwiązaniem jest uczenie się przez zarząd i top management zarządzania zmianą, psychologii strategicznej, mediacji i dyplomacji biznesowej. Aby to było możliwe, HR musi być blisko zarządu oraz blisko współpracować z działem PR i marketingu. Sam HR musi też dojrzeć i wzmocnić swoje podejście i kompetencje.

Osobiście uczestniczyłem w wielu projektach, w których przygotowywaliśmy zespoły, ale też całe działy do zmian. Czasami był to pojedynczy występ, czasami 2-4-dniowe warsztaty, czasami ponad roczne spotkania 1na1, grupowe i online, które pozwalały edukować pracowników, wspierać ich w zmianie przekonań, uwalniać od obaw, wątpliwości. Były to też procesy mediacyjne między dyrektorami albo działami, które w procesie zmian weszły w konflikty, które trzeba było rozwiązać.

Bardzo ważnym elementem, który pomagał liderom w zmianach było przejście przez Akademię Zarządzania Zmianą oraz Akademię Zwinnego Przywództwa – są to dwa programy, które rozwijają kompetencje zarządzania zmianą liderów oraz zarządów, a także wypracowują strategiczne projekty, decyzje, które mają sprawić, że organizacja będzie zwinna, nowoczesna, sprawna i efektywniejsza, a jednocześnie dbająca o ludzi i relacje.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Większy poziom Inteligencji emocjonalnej u liderów. Większa wiedza, jak planować zmiany. Mniejszy opór pracowników. Większy poziom szacunku i zaufania w firmie.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy macie umiejętności zarządzania zmianą pod kątem psychologii strategicznej w firmie?
 • Czy opór ludzi blokuje wasze zmiany lub powoduje spadek motywacji?
 • Czy mentalność i postawy ludzi bywają ograniczeniem dla Waszego rozwoju?

TREND 3: ZWINNE MAPOWANIE PROCESÓW VS Chaos w projektach

Opisanie stanowisk to jedno. Bez opisania procesów powstaje potężny chaos komunikacyjny, który wynika z tego, że nie wiemy jaka jest ścieżka realizacji projektu, jak wygląda proces produkcji, sprzedaży, ustaleń między zarządem a innymi działami.

Rozwiązaniem jest opisanie procesów, tzw. mapowanie procesów, czyli szczegółowych ścieżek działań oraz głównych procedur i zasad. Dzięki temu możemy mieć obraz tego jak przebiegają decyzje i płyną informacje w całej organizacji.

Współczesnym wyzwaniem firm nie jest tylko opisanie ich, ale aktualizowanie. Bez wprowadzania filozofii zwinności (Agile) oraz podejścia Lean Management opisywanie procesów nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ coś co opisaliśmy w styczniu 2019, w maju 2019 już może nie mieć racji bytu. Musimy tutaj ciągle optymalizować procesy, szlifować. Dlatego nazywamy to zwinnym mapowaniem procesów. Trzeba na to zarezerwować czas w kalendarzu!

Osobiście niektórych firmom pomagałem opisywać procesy. W innych pomagałem je optymalizować. W jeszcze innych zmieniać. Wniosek z tych wszystkich kontraktów jest na pewno jeden: to ludzie tworzą procesy i ich jakość zależy od współpracy zespołów i działów. Jeśli nie zadba się o wymianę informacji i otwartość, to opisanie procesów będzie sztucznym tworem w excelu.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Większa sprawność realizacji projektów. Oszczędność czasu. Mniejsza frustracja w komunikacji między działami.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy macie zmapowane procesy?
 • Czy aktualizujecie swoje procesy?

 

TREND 4: WIZJA STRATEGICZNA VS Dokąd zmierza firma

Poważnym problemem na szczeblu menadżerskim jest brak jasności w głowach dyrektorów i menadżerów co do kierunku, w jakim zmierza firma. Jakie są wizje, cele strategiczne. Wielu liderów nawet dużych firm wciąż nie widzi sensu w tym, aby komunikować to do top menadżerów. Doszli tu gdzie doszli bez posiadania wizji lub mówienia o niej. Ale nie widzą tego, że obecnie mogą nie pójść wyżej i mogą zacząć tracić najlepszych ludzi jeśli nie podzielą się tym, dokąd zmierzają pod kątem wizerunkowym, finansowym, rynkowym, sprzedażowym. Mówienie o targecie rocznym już nie wystarcza.

Rozwiązaniem jest praca zarządu lub/i dyrektorów nad różnymi wymiarami wizji i następnie rozpoczęcie systematycznej komunikacji jej do pracowników. Tak jak marketing odpowiada za informowanie klientów o nowych produktach, tak zarząd we współpracy z innymi działami musi zacząć komunikować to, w jakim kierunku zmierza firma. Pracując według metodologii Change Value Process wypracowujemy zawsze 10 poziomów Wizji. Jedna wizja już nie wystarcza, trzeba patrzeć wielowymiarowo. Dlaczego? Bo krótkie puste hasła nie są rozwiązaniem. Aby wejść na wyższy poziom Leadershipu trzeba wejść głębiej i spojrzeć szerzej.

W tym temacie mógłbym opisywać wiele, ale jednym kluczowych wniosków przy pracy strategicznej jest zmobilizowanie zarządów, właścicieli do tego, aby poświęcili na to więcej czasu niż 5 minut i przekonanie ich, że nie jest to teoretyzowanie, ale będzie miało faktyczne przełożenie na realne zmiany w organizacji. Trzeba czasami złapać ich mocno i przeprowadzić przez konkretny proces wydobywania i opisu strategii, aby to wpłynęło na motywację ludzi oraz wyniki.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Większa jasność kierunku rozwoju firmy wśród osób decyzyjnych i wśród menadżerów. Większy spokój wewnętrzny i pewność, że firma idzie w dobrym kierunku. Większe poczucie wpływu i kontroli nad tym co się dzieje.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy macie jasną wizję krótko- i długoterminową?
 • Czy macie wizję finansową, ludzką i wizerunkową?
 • Czy komunikujecie ją?
 • Czy wasi dyrektorzy rozumieją waszą wizję i umieją ją powtórzyć?

TREND 5: TRANSFORMACJA CYFROWA VS IT z lat 90tych

Wiele firm ma komputery i jakieś programy do obsługi. Ale zaczynają borykać się z przestarzałymi programami CRM, starymi systemami do wymiany plików, komunikacji wewnętrznej. Zwykłe podejście na zasadzie „zaktualizujmy program” nie działa.

Trzeba spojrzeć przez pryzmat „Transformacji Cyfrowej”. Zwykłe spojrzenie dyrektora IT nie wystarcza. Potrzeba człowieka, który myśli biznesowo, strategicznie i zna wiele rozwiązań IT oraz ma wysoki poziom Inteligencji Emocjonalnej, aby umieć rozmawiać z ludźmi, których będzie dotykać zmiana wszystkich systemów IT, do których przyzwyczaili się przez ostatnie 10 lat.

Osobiście nie uczestniczyłem bezpośrednio w w transformacji cyfrowej u moich klientów. Mój udział był skoncentrowany na tym, aby w jednej z firm poprawić komunikację działu IT z innymi działami. Menadżer IT nie potrafił przejrzyście i sprawnie rozmawiać z innymi działami przez co obie strony się nie rozumiały i projekty stały w miejscu. W innej firmie początek transformacji cyfrowej zaczął się od tego, że razem z zarządem na warsztacie strategicznym stworzyliśmy wizję aplikacji do komunikacji z klientami. Byłoby to na tyle innowacyjne, że trzeba było zatrudnić dodatkową osobę do stworzenia nowego działu równoległego do IT. Na takie działania zdecydowało się kilka firm, które znam. Tylko tak czasami można popchnąć innowacje do przodu.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Przyspieszenie działań, które wcześniej zajmowały dużo czasu. Większa łatwość w przepływie dokumentów, większy porządek w dokumentach i procedurach. Wizerunek firmy wśród pracowników i klientów zaczął się poprawiać i wzmacniać, ponieważ zaczął być kojarzony z firmą nowoczesną.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy macie dział transformacji cyfrowej?
 • Czy macie dyrektora IT, który umie patrzeć strategicznie, szeroko i biznesowo?

TREND 6: MARKETING STRATEGICZNY VS Zacofany marketing

Czasy, gdy dział marketingu jest skupiony na stworzeniu reklamy i prostej promocji dawno minął. Jednak wiele firm dopiero dojrzewa do tego, aby mieć lepszą stronę www lub konto na Facebooku, nie mówiąc już o tym, aby rozumieć czego tak naprawdę oczekuje biznes i klient. Dział marketingu kiedyś był chłopcem na posyłki działu sprzedaży. Dział sprzedaży był najważniejszy. Teraz, jeśli działy marketingu nie są ponad albo przynajmniej obok sprzedaży, to pojawiają się problemy. Marketing stał się już kilka lat temu kluczowym strategicznym działem dla firmy. On analizuje dane, on tworzy pomysł na istnienie firmy w świadomości klienta. Jeśli tak się nie dzieje, firma się starzeje, a klienci odchodzą od marki.

Rozwiązaniem jest rozwój działu marketingu w kierunku marketingu strategicznego. Dział marketingu musi analizować dane, doprowadzać do konwersji sprzedażowej, dbać o markę firmy oraz markę kluczowych osób w organizacji. Pod marketingiem działa PR, który musi działać spójnie z założeniami całej organizacji. Marketing wydobywa „duszę firmy” i o niej opowiada.

Osobiście w ostatnich 3 latach uczestniczyłem w rozwoju myślenia strategicznego kilku dyrektorów marketingu, a także w zmianie mentalności pracowników tych firm. Okazało się, że nie tylko specjaliści od marketingu musieli szkolić działy marketingu, ale ja musiałem pracować z tymi organizacjami nad zmianą mentalną i większą otwartością na nowe. Sami dyrektorzy musieli zacząć myśleć bardziej biznesowo i koncentrować się na wynikach firmy, a nie na robieniu reklam.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Wzrost sprzedaży oraz poprawa wizerunku firmy. Skuteczniejsze kampanie marketingowe. Rozwój kompetencji ludzi.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy wasz dział marketingu myśli strategicznie?
 • Czy dział marketingu analizuje trendy i je wyprzedza?
 • Jaka jest wizja marki – nie biznesowa, nie finansowa, ale marketingowa? Czym jest marka i kim chcecie, aby była?

TREND 7: EMPLOYER&PERSONAL BRANDING, STRATEGIA SOCIAL MEDIA VS Słaby wizerunek, trudność z rekrutacją

Współpraca marketingu, PRu i sprzedaży to kluczowa sprawa. Druga to świadome budowanie wizerunku marki oraz wizerunku osobistego kluczowych osób w organizacji. Ale uwaga! Nie chodzi o to, aby agencja marketingowa „kręciła wizerunek”. Jeśli tylko ktoś z zewnątrz wrzuca posty na firmowym fanpage, pracownicy nie są angażowani w to, co się dzieje w firmie, firma nie istnieje w różnych kanałach social media, to coraz bardziej będzie budowała dystans i oschłość w relacji z klientami.

Rozwiązaniem staje się angażowanie zarządów, dyrektorów w to, aby brali udział w budowaniu marki. Robi się to na wiele sposobów. To ludzie tworzą markę, to ludzie tworzą wizerunek, wiarygodność i zaufanie. Jednym z głównych działań, które pracownicy różnego szczebla mogą wykorzystywać jest social media, ale również szeroko pojęty internet i technologie. Na wizerunek firmy mają wpływ aplikacje IT, które tworzy dział IT, a także to, jak pracownicy prowadzą np. swój blog osobisty albo branżowy.

Co ciekawe, gdy w kilku firmach wprowadzam projekt SMIT (Social Media, Internet, Technologie) nie tylko zmienia się postrzeganie firmy przez klientów, ale pracownicy inaczej patrzą na firmę, w której pracują. Są bardziej zaangażowani, myślą bardziej nowocześnie. Takie podejście „odtetrycza firmę”, czyli sprawia, że podejście i mentalność ludzi stają się innowacyjne, ludzie są bardziej otwarci na zmiany i nowe rozwiązania.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Większa motywacja pracowników i ich zaangażowanie w działanie firmy. Pozytywny odbiór działań social media przez pracowników i klientów.

Pytania, które zainicjowały ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy pracownicy angażują się w budowanie wizerunku firmy?
 • Czy kluczowe osoby w organizacji są promowane na kanałach social media?

 

TREND 8: MAPOWANIE CZYNNIKÓW STRATEGICZNYCH VS Chaos w głowach zarządów

Nawet jeśli jest wizja i strategia, to bieżące wyzwania sprawiają, że powstaje chaos podczas spotkań oraz po nich. Niby wszystko jest jasne, ale jednak w głowie jest zgiełk. Ten brak porządku przelewa się później na innych wokół i niżej.

Rozwiązaniem jest systematyczne mapowanie czynników strategicznych, czyli elementów głównych, na których miesiąc w miesiąc, kwartał w kwartał trzeba się koncentrować. Co ciekawe, moje doświadczenie osobiste i doradcze pokazuje, że nawet najważniejsze założenia, projekty potrafią nam ulecieć z głowy. Aż liderzy dziwią się, jak to możliwe, że o tym zapomnieli.

Efekt jaki firma osiągnęła po wprowadzeniu tych działań: Porządek w głowach liderów. Większe poczucie koncentracji na rzeczach istotnych. Lepsza komunikacja z menadżerami, którzy wiedzieli w końcu na czym najbardziej się koncentrować.

Pytanie, które zainicjowało ważne zmiany w jednej z firm i które musisz sobie zadać to:

 • Czy koncentrujesz się na konkretnych rzeczach, które mają wpływ na strategię i wizję? Jakie one są?

TREND 9: TESTOWANIE I WPROWADZANIE INNOWACJI VS Trzymanie się przeszłości

Tak jak pisałem na początku lista wyzwań i rozwiązań jest długa. W punkcie 9 chcę zaznaczyć, że systematycznie potrzebujemy obserwować, testować i wprowadzać w firmie nowości. Nie wszystko na raz, bo się nie da. Poza tym, nie każda nowość będzie nam odpowiadać i będzie odpowiadać na realne problemy. Niektóre firmy wprowadzają innowacje na siłę, idą za trendem, ale nie są to przemyślane decyzje. Żadna skrajność nie jest dobra. Trzeba balansować, aby nie wpaść w skrajność.

Dlatego spójrz na poniższą listę, która zawiera różne trendy, metody, idee, którymi warto się interesować. Nie po to, aby od razu wdrażać, ale aby się przynajmniej zastanowić. Często po to firmy mnie zatrudniają – ponieważ jestem dla nich hubem informacyjnym, kopalnią doświadczeń i pomocą w wyborach oraz decyzjach. Rolą takich doradców jak ja jest szerokie postrzeganie biznesu, ludzi, rynków oraz metod. Naszą rolą jest pomoc w przeprowadzaniu analizy strategicznej. Po to też prowadzę tego bloga, aby cały czas liderzy byli na bieżąco, gotowi na zmianę i przyszłość.

O każdym z poniższych punktów można wydać oddzielną książkę. Nie chodzi o to, aby być od razu w tym specjalistą, ale aby trzymać rękę na pulsie i w pewnym momencie wprowadzić odpowiednie projekty i zmiany:

 • Jeśli chcesz być najlepszym liderem lub mieć takich liderów w organizacji, rozwijajcie: Inteligencję Emocjonalną pracowników, czyli tzw. Inner Leadership – w tym pomoże Ci warsztat: Leadership Mindset oraz książka Ściana
 • Jeśli chcesz usprawnić współpracę między działami, wprowadź: Zarządzanie projektowe
 • Jeśli chcesz sprzedawać więcej, rozwijaj filozofię i metodologię: Customer Experience
 • Jeśli chcesz motywować pracowników i ułatwiać sobie rekrutację, poznaj założenia: Employer Experience, a tym samym idee Work-Life Balance
 • Jeśli chcesz usprawniać komunikację w zespole zgodnie z najnowszymi trendami, zainteresuj się Socjokracją
 • Jeśli chcesz poznać nieklasyczne sposoby zarządzania, poznaj ideę Turkusowych organizacji oraz założenia Holokracji
 • Jeśli chcesz mieć wyższy poziom kreatywności w organizacji i szybciej rozwiązywać problemy, poznaj założenia Design Thinking
 • Jeśli chcesz usprawniać procesy i organizację, zapoznaj się  z Lean Management
 • Jeśli chcesz sprawniej wymieniać się informacją i nowościami w firmie, pomyśl o programach typu Intranet a’la Facebook czy Slack
 • Jeśli chcesz lepiej podejmować decyzje, szukaj metod i programów do automatyzacji, raportowania wyników działań oraz projektów

Naucz się budować przewagę konkurencyjną

Pobierz prezentację i nagranie audio z wykładu o kluczowych fundamentach budowania przewagi konkurencyjnej

Podaj swoje imię i adres e-mail w formularzu poniżej i odbierz prezentację oraz nagranie audio (ponad 1,5 godziny!) z wykładu o kluczowych fundamentach budowania przewagi konkurencyjnej.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Liderów Zmian S.C. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Kierbedzia 6/92, NIP: 9512232706, REGON: 141163520. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Adam Dębowski

Od 2006 roku pomagam ludziom i firmom w większej skuteczności zarządzania zespołem i zmianą. Wspieram w rozwoju przywództwa i w osiąganiu lepszych efektów w krótszym czasie. Wspieram zespoły w polepszaniu komunikacji i współpracy. Uczę, jak pokonywać opór.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *