Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zgłębianiu pojęcia integralności. Niby niezrozumiałe słowo, dla niektórych oczywiste, inni żyją nią na co dzień, kierując się holistyczną wizją świata. Ale co tak naprawdę kryje się pod tym terminem?

Żeby się dowiedzieć, zapraszam Cię do podróży – do mojego świata, do tego, jak postrzegam rzeczywistość, terapię, moje życie i prowadzenie firmy. Mam nadzieję, że wspólnie odkryjemy cenne przemyślenia i refleksje.

Świat integralny to świat wielowymiarowy, to odejście od schematu „zero-jedynkowego”, łączenie kropek i pozornie sprzecznych ze sobą elementów. To spojrzenie na rzeczywistość z różnych perspektyw, dostrzeganie niuansów i zależności.

Tak można spróbować zdefiniować integralność w prostych słowach. Chciałbym szerzej omówić różne przykłady – metodologiczne, merytoryczne, a nawet życiowe – które, mam nadzieję, pozwolą Wam zrozumieć moje i wielu innych osób postrzeganie świata. Świata, w którym nie chcemy zamykać się w schematach i skrajnościach.

Zacznijmy jednak od pytania: dlaczego większość ludzi nie patrzy integralnie? Odpowiedź jest prosta: myślenie i patrzenie integralne jest trudniejsze. Nasz mózg jest zaprogramowany i skonstruowany tak, aby osiągać cele przy minimalnym wysiłku. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że jest… leniwy.

Oczywiście nie do końca. W obliczu zagrożenia potrafi zdziałać cuda, uruchamiając dodatkowe zasoby pod wpływem adrenaliny. Stres może nas sparaliżować lub zmusić do ucieczki, ale też do ataku. Nie nazwałbym więc mózgu leniwym – jego zadaniem jest po prostu zapewnić nam przetrwanie.

Problem w tym, że w dzisiejszym świecie pełnym bodźców i informacji, nasz mózg często wybiera łatwe ścieżki.Skupiamy się na fragmentach rzeczywistości, ignorując kontekst i zależności. Szukając szybkich rozwiązań, popadamy w schematy myślowe i stereotypy.

Integralność wymaga od nas czegoś więcej. Wymaga wysiłku, otwartości i chęci spojrzenia na świat z różnych perspektyw. To jak układanie puzzli – musimy dopasować do siebie wiele elementów, aby zobaczyć pełny obraz.

W obliczu zagrożenia życia stajemy się zdumiewająco silni i szybcy. Potrafimy walczyć z ogromną siłą lub uciekać w błyskawicznym tempie. Ale co dzieje się, gdy dopada nas paraliżujący strach? Milczymy na ważnym spotkaniu, tkwimy nieruchomo w mroku, gdy zbliżają się napastnicy…

W takich sytuacjach nasz mózg i ciało nie tyle rozleniwiają się, co zostają sparaliżowane przez strach. To właśnie on blokuje naszą reakcję, spychając nas w otchłań bezradności.

Z drugiej strony, błyskawiczna ucieczka lub potężny atak pokazują ogromny potencjał drzemiący w naszym organizmie, uwolniony pod wpływem adrenaliny.

Jednak gdy przyjrzymy się temu, jak reagujemy na zmiany, nowości czy wyzwania w codziennym życiu, w domu czy w pracy, znowu dostrzegamy pewną „leniwość” mózgu. Można by rzec, że dąży on do osiągania swoich celów – zdrowotnych, związanych z przetrwaniem, a nawet tych bardziej zaawansowanych – przy minimalnym wydatku energii.

Czy to oznacza, że nasz mózg jest rzeczywiście leniwy? Niekoniecznie. Raczej kieruje się on pragmatyzmem. Działa niczym strateg, który oszczędza siły na te momenty, gdy są one naprawdę niezbędne. W dzisiejszym świecie pełnym bodźców i informacji, nasz mózg często ulega przeciążeniu. Bombardowany natłokiem danych, szuka skrótów i uproszczeń. Wybieramy łatwe ścieżki, skupiając się na fragmentach rzeczywistości, ignorując kontekst i zależności.

Dlaczego nasz mózg preferuje proste rozwiązania? Po co zużywać tlen, mięśnie, energię życiową, witaminy czy potencjał intelektualny, skoro można osiągnąć cel mniejszym kosztem?

To zjawisko jest zgodne z prawami natury. Woda spływająca z gór nie wybiera najtrudniejszej trasy, lecz płynie tą najłatwiejszą. Odbijając się od skał i piaszczystych brzegów, szuka drogi o najmniejszym oporze. Podobnie my, stojąc w korku, nie szukamy najbardziej zatłoczonej trasy, ale tej najkrótszej i najbardziej płynnej.

Nasza skłonność do uproszczeń jest ewolucyjnie uzasadniona. Mózg dąży do oszczędności energii, skupiając się na zadaniach niezbędnych do przetrwania. To pozwala nam szybko reagować na zagrożenia i podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych.

Jednak w dzisiejszym świecie nadmiar informacji i bodźców może prowadzić do nadmiernego upraszczania.Skupiamy się na fragmentach rzeczywistości, ignorując kontekst i zależności. Szukając szybkich rozwiązań, popadamy w schematy myślowe i stereotypy.

Mózg, czyli ważąca około półtora kilograma masa pod naszą czaszką, to narząd fizyczny. Natomiast umysł jest pojęciem abstrakcyjnym, obejmującym całokształt naszych myśli, uczuć i doznań. To właśnie umysł tworzy skojarzenia, przekonania i wzorce myślowe, bazując na informacjach przekazywanych przez mózg i układ nerwowy, liczący 100 000 kilometrów długości i składający się z milionów komórek.

Zarówno mózg, jak i umysł dążą do optymalizacji pracy i wyszukiwania najprostszych rozwiązań. To dlatego integralne myślenie, wymagające spojrzenia na świat z wielu perspektyw, nie jest dla nas w pełni naturalne. Musimy świadomie dokładać starań, aby wyjść poza schematy i dostrzec niuanse.

Czy jesteś gotowy na to wyzwanie? Czasami, nawet przy najlepszych chęciach, brakuje nam sił i motywacji do integralnego myślenia. Jesteśmy zmęczeni, przytłoczeni codziennymi obowiązkami i stresem.

A co z integralnym myśleniem w praktyce? Na poziomie społecznym oznacza ono otwartość na różne punkty widzenia, wysłuchanie argumentów lewicy i prawicy, skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, centroprawicy i centrolewicy, liberałów i konserwatystów. Oznacza próbę obiektywnej analizy każdego z tych stanowisk i wyciągnięcia własnych wniosków.

Kto z nas tak postępuje na co dzień? Niestety, większość z nas zamyka się w „bańkach informacyjnych”, utożsamiając się z jedną opcją i ignorując pozostałe. To zjawisko potęguje polaryzację społeczeństwa i uniemożliwia konstruktywny dialog.

Integralne myślenie to nie lada wyzwanie, ale warte podjęcia. Pozwala nam ono na lepsze zrozumienie otaczającego świata, podejmowanie trafniejszych decyzji i budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Nawet najinteligentniejsze osoby popełniają błędy podczas wyborów. Często kierują się uproszczeniami i stereotypami, zamiast rzetelnie przeanalizować kandydatów i ich programy.

Dlaczego tak się dzieje? Jedną z przyczyn jest GUZ mentalny, czyli skłonność do generalizowania, usuwania i zniekształcania informacji.

Generalizacja polega na przypisywaniu cech całej grupie ludzi na podstawie obserwacji kilku osobników. Na przykład, jeśli słyszymy o kilku skorumpowanych politykach, możemy błędnie zakładać, że wszyscy politycy są tacy sami.

Usuwanie polega na ignorowaniu istotnych informacji, które nie pasują do naszej tezy. Na przykład, jeśli popieramy danego kandydata, możemy pomijać jego negatywne cechy i wypowiedzi.

Zniekształcanie polega na błędnej interpretacji lub manipulacji informacjami. Na przykład, możemy wyjmować z kontekstu wypowiedzi kandydata, aby dopasować je do naszej narracji.

Jak GUZ mentalny wpływa na nasze wybory?

 • Skłania nas do głosowania na osoby, które znamy lub które są popularne, bez względu na ich kwalifikacje i program.

 • Utrudnia nam obiektywną ocenę kandydatów i ich programów.

 • Sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na manipulacje i propagandę.

Co możemy zrobić, aby uniknąć GUZ-u mentalnego?

 • Przed głosowaniem poświęćmy czas na rzetelne przeanalizowanie kandydatów i ich programów.

 • Czytajmy wiarygodne źródła informacji i porównujmy różne perspektywy.

 • Bądźmy krytyczni wobec informacji, które otrzymujemy, i sprawdzajmy ich wiarygodność.

 • Unikajmy ulegania emocjom i stereotypom.

Pamiętajmy, że nasz głos jest ważny i mamy prawo do świadomego wyboru. Nie kierujmy się GUZ-em mentalnym, ale kierujmy się rozumem i rzetelną analizą.

Przykład GUZ-u mentalnego w życiu codziennym

Wyobraź sobie, że umawiasz się z kimś na ważne spotkanie za pół roku. W rozmowie pada słowo „wkrótce”. Czy wiesz ,co to znaczy? Dla jednej osoby „wkrótce” może oznaczać „za trzy dni”, a dla innej „za kilka miesięcy”. Brak precyzji w komunikacji może prowadzić do nieporozumień.

Podsumowując, GUZ mentalny to pułapka myślenia, która może utrudniać nam podejmowanie trafnych decyzji, w tym wyborów. Bądźmy świadomi tego zjawiska i starajmy się mu przeciwdziałać.

Wyobraźmy sobie grupę pięciu osób, w tym mnie, ciebie i jeszcze trzy inne. W komunikacji często stosujemy skróty myślowe, pomijając istotne informacje. Mówimy na przykład „my”, nie precyzując, o kogo chodzi. To może prowadzić do nieporozumień i błędnych interpretacji.

Dzięki temu mechanizmowi potrafimy na przykład otworzyć drzwi. Nawet jeśli napotkamy różne rodzaje klamek i zamków, rozpoznajemy podstawową funkcję i działamy instynktownie.

Jednak guzy mentalne mogą być również źródłem problemów. Czasami prowadzą do błędnych interpretacji, stereotypów i uprzedzeń. Na przykład, opierając się na plotkach lub niekompletnych informacjach, tworzymy negatywny obraz osoby, grupy etnicznej lub całej kultury.

Generalizowanie, usuwanie i zniekształcanie informacji to mechanizmy, które pozwalają nam funkcjonować w codziennym życiu. Jednak ich nadmierne stosowanie może prowadzić do błędnych decyzji, konfliktów i braku zrozumienia.

Ważne jest, aby być świadomym pułapek myślenia i starać się je weryfikować. Krytycznie analizujmy informacje, sprawdzajmy różne źródła i unikajmy pochopnych wniosków. Otwartość na nowe perspektywy i chęć pogłębiania wiedzy pozwolą nam uniknąć wielu błędów i budować lepsze relacje z innymi ludźmi.

Przykład pułapki myślenia w życiu codziennym:

Wyobraź sobie, że słyszałeś plotkę o pewnej osobie. Mówi się, że jest ona nieuczciwa i nie można jej ufać. Bez sprawdzania wiarygodności tej informacji, tworzysz w swojej głowie negatywny stereotyp tej osoby. W przyszłości możesz być wobec niej nieufny, a nawet unikać jej towarzystwa.

Podsumowując, pułapki myślenia to mechanizmy ułatwiające nam funkcjonowanie, ale jednocześnie mogą być źródłem wielu problemów. Ważne jest, aby być świadomym ich istnienia i starać się je weryfikować, aby podejmować trafne decyzje i budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Stereotypy i brak tolerancji często znikają, gdy człowiek…

 • Podejmuje próbę obiektywnej i wielowymiarowej oceny rzeczywistości. Zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest czarno-białe, a każdy człowiek popełnia błędy.
 • Unika nadmiernego upraszczania. Nie tworzy wniosków na podstawie pojedynczych cech czy doświadczeń.

Niestety, często ulegamy uproszczeniom.

 • Widząc mądrą osobę, z której czerpiemy wiedzę, zakładamy, że jest ona idealna i pozbawiona wad.
 • Lekarz, który nas uzdrowił, automatycznie staje się dla nas wzorem zdrowia i dbałości o siebie.

Zapominamy, że pozory mylą.

 • Szef, który na co dzień chodzi w eleganckim garniturze, w domu może chodzić bez butów.

 • Osoba, która wydaje się idealna, może mieć swoje mroczne sekrety.

Podobnie jest w przypadku oceny innych osób.

 • Jeśli oglądasz mnie od jakiegoś czasu, możesz wyrobić sobie na mój temat pewne opinie.

 • Możesz myśleć, że nie przeklinam, mam miliardy na koncie, albo że jestem głupi.

 • Żadna z tych opinii nie będzie w pełni prawdziwa, ponieważ tworzysz swój obraz na podstawie ograniczonych informacji.

Pułapki stereotypów i nadmierne upraszczanie uniemożliwiają nam budowanie prawdziwych relacji i obiektywną ocenę rzeczywistości.

Zamiast tworzyć schematy myślowe, warto:

 • Patrzeć na świat z różnych perspektyw.

 • Dostrzegać niuanse i złożoność ludzkich zachowań.

 • Unikać pochopnych wniosków.

 • Dawać szansę na poznanie drugiej osoby.

Pamiętajmy, że każdy człowiek jest inny i ma swoją własną historię. Nie kierujmy się stereotypami, ale kierujmy się otwartością i chęcią zrozumienia.

Często mamy skłonność do tworzenia uproszczonych obrazów rzeczywistości. Oceniamy ludzi i wydarzenia jako „dobre” lub „złe”, „białe” lub „czarne”. Takie czarno-białe myślenie może prowadzić do wielu problemów.

Integralne podejście do życia opiera się na zrozumieniu, że rzeczywistość jest złożona i wielowymiarowa. Nic nie jest proste i jednoznaczne. Każda osoba ma swoje wady i zalety, popełnia błędy i czyni dobre uczynki.

Przyjmując integralną perspektywę, zdajemy sobie sprawę z tego, że:

 • Nie ma jednej prawdy. Różne osoby mogą mieć różne spojrzenia na daną sytuację i wszystkie te spojrzenia mogą być w pewnym stopniu słuszne.

 • Ludzie się zmieniają. Osoba, która kiedyś popełniła błąd, może się zmienić i stać się lepszym człowiekiem.

 • My sami również nie jesteśmy idealni. Wszyscy popełniamy błędy i powinniśmy być otwarci na zmianę i doskonalenie się.

Oczywiście nadmierne analizowanie wszystkiego może być męczące i prowadzić do paraliżu decyzyjnego.Potrzebujemy pewnych uproszczeń, aby móc funkcjonować w codziennym życiu.

Należy jednak pamiętać, że te uproszczenia nie powinny być jedynym sposobem postrzegania świata. Ważne jest, abyśmy byli otwarci na różne perspektywy i gotowi do zmiany swoich opinii, gdy pojawią się nowe informacje.

Pułapki czarno-białego myślenia mogą prowadzić do:

 • Uprzedzeń i stereotypów. Kiedy oceniamy ludzi i grupy na podstawie uproszczonych schematów myślowych, łatwo jest popaść w stereotypy i krzywdzące uprzedzenia.

 • Konfliktów. Czarno-białe myślenie często prowadzi do polaryzacji i konfliktów, ponieważ ludzie z różnych stron barykady nie potrafią znaleźć wspólnego języka.

 • Braku tolerancji. Kiedy nie potrafimy zaakceptować, że ludzie są różni i mają różne poglądy, stajemy się mniej tolerancyjni i otwarci na innych.

Integralne podejście do życia pozwala nam:

 • Budować lepsze relacje z innymi ludźmi. Kiedy rozumiemy, że każdy człowiek jest inny i ma swoją własną historię, łatwiej jest nam okazywać empatię i zrozumienie.

 • Podejmować trafniejsze decyzje. Biorąc pod uwagę różne perspektywy, jesteśmy w stanie lepiej ocenić sytuację i wybrać najlepszy sposób działania.

 • Żyć bardziej satysfakcjonującym życiem. Kiedy nie ograniczamy się do czarno-białych schematów myślowych, jesteśmy bardziej otwarci na nowe doświadczenia i możliwości.

Zamiast popaść w pułapki czarno-białego myślenia, starajmy się:

 • Patrzeć na świat z różnych perspektyw.

 • Dostrzegać niuanse i złożoność ludzkich zachowań.

 • Unikać pochopnych wniosków.

 • Dawać szansę na poznanie drugiej osoby.

 • Pamiętać, że każdy człowiek jest inny i ma swoją własną historię.

Integralne podejście do życia nie jest łatwe, ale z pewnością jest warte wysiłku. Pozwala nam ono na lepsze zrozumienie siebie i otaczającego świata, a także na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Świadome życie polega na wyciąganiu mądrych wniosków i unikaniu schematycznego postrzegania rzeczywistości.Nie oznacza to jednak, że jest to łatwe zadanie.

Integralne myślenie to antidotum na pułapki schematycznego myślenia. Polega ono na postrzeganiu rzeczywistości w różnych barwach, z uwzględnieniem różnych perspektyw i punktów widzenia.

Oznacza to, że musimy być otwarci na to, że rację mogą mieć nie tylko osoby podzielające nasze poglądy, ale również te, z którymi się nie zgadzamy. Nawet zwolennicy skrajnych opcji politycznych mogą mieć rację w niektórych kwestiach.

Niestety, przyznanie racji drugiej stronie często wiąże się z wieloma wyzwaniami. Politycy rzadko przyznają się do błędów, a wyborcy niechętnie zmieniają swoje poglądy. Nawet w gronie rodzinnym czy przyjacielskim trudno jest czasem przyznać, że ktoś miał rację, ponieważ obawiamy się, że zostanie to błędnie zinterpretowane jako poparcie dla wszystkich jego poglądów.

Nieintegralne myślenie prowadzi do polaryzacji i konfliktów. Kiedy nie potrafimy uznać racji drugiej strony, zamykamy się w „bańkach informacyjnych” i utwierdzamy w swoich przekonaniach, bez względu na fakty.

Świadome życie wymaga od nas ciągłej pracy nad sobą i pokonywania pułapek schematycznego myślenia. Musimy być otwarci na nowe informacje, gotowi do zmiany swoich opinii i chętni do dialogu z ludźmi o odmiennych poglądach.

Integralne myślenie to nie tylko cnota, ale również klucz do budowania lepszych relacji, podejmowania trafniejszych decyzji i tworzenia bardziej sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Wyobraźmy sobie osobę, która popiera pogląd polityczny X, z którym się zgadzamy. Jednocześnie ta osoba uważa, że należy karać dzieci chłostą.

Jeśli zgadzamy się z nią w punkcie X, to inni ludzie mogą błędnie wnioskować, że popieramy również chłostę dzieci. Mogą nawet uznać, że sami stosujemy takie kary.

To doskonały przykład guza mentalnego. Ludzie generalizują, usuwają informacje i zniekształcają rzeczywistość, tworząc uproszczone obrazy.

Stosowanie guzów mentalnych, czyli uproszczeń, jest podstawowym narzędziem manipulacji politycznej i społecznej. Politycy często wykorzystują je, aby przedstawić swoich przeciwników w złym świetle i skłonić wyborców do głosowania na siebie.

Uproszczenia stosują również dzieci. Na przykład, dziecko może powiedzieć do mamy: „Mamo, kochasz mnie, jesteś moją mamą, więc powinnaś kupić mi ten droższy prezent.” Mama, chcąc okazać miłość dziecku, może ulec presji i kupić prezent, mimo że nie stać jej na to.

W tym przykładzie dziecko stosuje sofizmat. Sofizmat to zdanie, które brzmi logicznie, ale w rzeczywistości nie jest logiczne i nie ma uzasadnienia.

Ważne jest, aby być świadomym pułapek myślenia i nie ulegać manipulacjom. Należy krytycznie analizować informacje, brać pod uwagę różne perspektywy i unikać pochopnych wniosków.

Pamiętajmy, że ludzie są złożeni i nie można ich oceniać na podstawie pojedynczych cech czy poglądów. Zawsze starajmy się zrozumieć drugą stronę i prowadzić konstruktywny dialog.

Przykład „co ma piernik do wiatraka” doskonale ilustruje pułapkę logiczną w argumentacji. To, że ktoś jest mamą, nie oznacza automatycznie, że musi kupować dziecku droższy prezent. Te dwie kwestie nie są ze sobą powiązane i nie muszą iść w parze.

Niestety, tego typu argumenty są często używane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Dzieci mogą manipulować rodzicami, używając stwierdzeń typu „Jesteś moją mamą, więc powinnaś mi to kupić”. Dorośli z kolei stosują presję na dzieci, mówiąc „Jestem twoim tatą, więc masz mnie słuchać”.

Ważne jest, aby umieć rozpoznawać tego typu manipulacje i nie ulegać im. Dziecko ma prawo zadać pytanie „Dlaczego mam cię słuchać?”, jeśli widzi, że rodzic popełnia błędy, jest nieuczciwy lub niekonsekwentny. Podobnie dorośli powinni być otwarci na krytykę ze strony dzieci i umieć racjonalnie tłumaczyć swoje decyzje.

Dawniej takie dyskusje między pokoleniami były nie do pomyślenia. Dzieci miały bezwzględnie słuchać rodziców, a dorośli nie kwestionowali swoich autorytetów. Na szczęście czasy się zmieniają i coraz większą wagę przywiązuje się do otwartej komunikacji i wzajemnego szacunku w relacjach rodzinnych.

Należy pamiętać, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, ma prawo do własnego zdania i wyrażania swoich opinii. Ważne jest, aby prowadzić konstruktywne dyskusje, opierając się na argumentach i faktach, a nie na manipulacji i emocjach.

Krytyczne myślenie jest kluczową umiejętnością w dzisiejszym świecie. Pozwala nam ono na ocenę informacji, identyfikowanie błędów logicznych i podejmowanie trafnych decyzji. Warto rozwijać tę umiejętność zarówno u siebie, jak i u swoich dzieci.

Jeśli ten temat Cię zainteresował, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *