Jak wykazać się w pracy?

Na czym koncentrujesz się w swojej pracy? Na tym, że masz coś do zrobienia - praca z listą zadań, czy na tym, jaki efekt chcesz uzyskać...