Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://adamdebowski.pl oraz innych stron internetowych, których właścicielem jest Instytut Liderów Zmian.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Instytut Liderów Zmian S.C. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Kierbedzia 6/92, NIP: 9512232706, REGON: 141163520.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@adamdebowski.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera lub jeden z naszych bezpłatnych kursów, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc. dotyczące usługi Vimeo.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Instytut Liderów Zmian S.C. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Kierbedzia 6/92, NIP: 9512232706, REGON: 141163520.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@adamdebowski.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. ActiveCampaign, LLC. – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 3. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. – w celu korzystania z systemu płatności online, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli dokonałeś zakupu w naszym i dokonałeś płatności za pośrednictwem PayU,
 4. PayPal, Inc. – w celu korzystania z systemu płatności online, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli dokonałeś zakupu w naszym sklepie i dokonałeś płatności za pośrednictwem PayPal,
 5. Landingi Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Witkiewicza 6, VAT ID: PL6762461659 – w celu korzystania ze stron typu landing page, na których przetwarzana są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się na kurs, webinar lub do newslettera,
 6. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 7. BGGM Audyt Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11– w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 8. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług analizy i przechowywania danych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu sklepu internetowego i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox sp. z o.o..

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu sklepu internetowego i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox sp. z o.o..

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu fakturownia sp. z o.o.. Faktura przekazywane są do biura rachunkowego BGGM Audyt Sp. z o.o..

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego ActiveCampaign i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ActiveCampaign, LLC.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Marketing bezpośredni. W momencie wyrażenia zgody, Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas do kierowania do Ciebie treści marketingowych różnymi kanałami. tj. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS lub telefonicznie. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą, polegający na marketingu oferowanych usług.

Działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt na info@adamdebowski.pl.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google, PayPal oraz systemu mailingowego ActiveCampaign. Odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu przechowywania informacji o tym, że jesteś zalogowany na swoim koncie.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc. dotyczące usługi Vimeo.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka Instytutu Liderów Zmian

Warsztaty, szkolenia, coachingi, seminaria

 1. Instytut Liderów Zmian jest marką firmy Instytut Liderów Zmian S.C.
 2. Instytut Liderów Zmian jest instytucją zrzeszoną w Coaching Division of American Board, American Board of NLP (ABNLP) (www.abh-abnlp.com), Time Line Therapy Association (TLTA), American Board of Hypnotherapy (ABH).
 3. Uczestnicy wszystkich szkoleń pisemnie oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
 4. Instytut Liderów Zmian może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu/coachingu.
 5. Instytut Liderów Zmian nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
 6. Instytut Liderów Zmian, Adam Dębowski i Kamila Kurek-Dębowska nie są odpowiedzialni za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub ich nazwiska do swoich publikacji.
 7. Jeśli z jakichś powodów nie mógłbyś przyjść na opłacone szkolenie, możesz zawsze przyjść na następne w kolejnym terminie, nie płacąc nic dodatkowo (nawet w przypadku zmiany cen) pod warunkiem poinformowania nas o tym co najmniej 7 dni przed szkoleniem. Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy do miesiąca przed terminem szkolenia. Po tym czasie, można otrzymać zwrot wysokości 50% wpłaconej sumy. Zasada ta nie dotyczy cykli szkoleniowych.
 8. Cykl szkoleniowo-coachingowy 6-12 miesięczny: Ponieważ cykl szkoleniowy zakłada proces pracy indywidualnej i daje uczestnikowi dostęp do szerokiego zakresu materiałów, nie jest możliwe wycofanie się z cyklu i prośba o zwrot pieniędzy.
 9. Cykl szkoleniowo-coachingowy 6-12 miesięczny: Zwrot jest możliwy po zrealizowaniu minimum 90% programu/sesji i jedynie w wyjątkowych okolicznościach.  Okoliczności te związane mogą być jedynie z ciężką chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem. Jeśli powodem prośby o zwrot pieniędzy jest przyczyna finansowa, pierwszym krokiem jest praca doradcza z Adamem Dębowskim, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.
  • Ze względu na to, że praca podczas cyklu to dostęp do szerokiego zakresu materiałów online, które można pobrać na swój dysk, a praca doradcza nie skupia się tylko na dniach szkoleniowych i spotkaniach, ale na wsparciu między spotkaniami oraz pracy zespołu Instytutu nad rozwojem uczestnika, zwrot jest liczony z niewykorzystanych szkoleń otwartych oraz spotkań indywidualnych.
  • Maksymalna wysokość zwrotu pieniędzy wynosi 20% zapłaconej kwoty.
  • Czas na zrealizowanie zawartości merytorycznej cyklu wynosi 2 lata od momentu opłacenia cyklu.
 10. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu przez Instytut Liderów Zmian z przyczyn leżących po stronie uczestnika, czy też rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania kursu, całkowita wartość kursu nie podlega zwrotowi.
 11. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie w Instytucie albo otrzymanie zwrotu pieniędzy.
 12. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata pieniędzy na konto Instytut Liderów Zmian. Zapisanie się poprzez formularz jest tylko wstępną rezerwacją miejsca. Cena aktualna przy zakupie szkolenia ze strony internetowej, obowiązuje do momentu przelania pieniędzy na konto Instytutu Liderów Zmian, w terminie określonym w ofercie.
 13. Klient uzyskuje certyfikat z danego szkolenia po odbyciu całego szkolenia, zdania egzaminów praktycznych i teoretycznych oraz po wpłaceniu składki członkowskiej (opłaty za certyfikat).
 14. W całym cyklu klient może opuścić dwa dni, ale o certyfikat może ubiegać się po odrobieniu materiału według zaleceń trenera prowadzącego.
 15. W przypadku nie zdania egzaminów, klient nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za certyfikaty i szkolenie.
 16. Klient zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych poznawanych podczas szkoleń.
 17. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków certyfikacyjnych opisanych. Ukończenie szkolenia nie uprawnia Klienta do posługiwania się tytułem. Umożliwia to otrzymanie certyfikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w punkcie opisującym Certyfikację (przekierowanie)
 18. Warsztaty, szkolenia, coachingi i seminaria mają charakter edukacyjny i nie zastępują terapii. Trener i Coach w Instytucie Liderów Zmian są w pełni przeszkoleni w zakresie metod coachingu. Nie są natomiast lekarzami medycyny ani psychiatrami. Podczas treningu/coachingu będą używać jedynie narzędzi, które znają, i z zakresu których zostali profesjonalnie przeszkoleni.
 19. Jeśli pracujesz obecnie z lekarzem /psychiatrą/psychologiem lub innym coachem, przyjmujesz leki, które wpływają na Twój stan psychofizyczny, bądź cierpisz na jakąś chorobę jesteś zobligowany poinformować nas o tym przed szkoleniem/coachingiem. Ponadto, trener/coach potrzebuje mieć pewność, że poinformowałeś swojego lekarza/psychiatrę o rozpoczęciu treningu/coachingu.
 20. Zapis nas szkolenie, coaching lub cykl w formie: na żywo, przez telefon, e-mail, przez stronę www oraz opłacenie szkolenia, coachingu, cyklu oznacza akceptację Polityki Prywatności

 

Kodeks etyczny i standardy pracy

Warsztaty, szkolenia, coachingi i seminaria są prowadzone według najwyższych standardów międzynarodowych organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o Kodeksie etycznym oraz Standardach Coachingowych, którymi kierujemy się w naszej pracy, kliknij tutaj.

Certyfikacja

 1. W przypadku nie zaliczenia egzaminów teoretycznych i praktycznych po szkoleniach z Cyklu Master Coach klient nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatów. Warunki i standardy certyfikacji ustalane są przez Trenerów Instytutu.
 2. Osoba po zakończonym szkoleniu lub cyklu nie jest uprawniona do stosowania tytułów: Praktyk i Master Coach w Coaching Division of ABNLP, Praktyk i Master TLT w TLTA, Praktyk i Master Hipnozy w ABH, Praktyk i Master NLP w ABNLP, Business Coach CVP, Coach Grupowy CVP, Trener CVP, jeśli nie ukończyła procesu certyfikacji. Dopiero ukończenie procesu certyfikacji i posiadanie aktualnego certyfikatu uprawnia do stosowania tytułu.
 3. Osoba po zakończonym szkoleniu lub cyklu nie jest uprawniona do stosowania Licencji Coacha CVP, Licencji Trenera CVP, Licencji Poziomów Wartości Gravesa, jeśli nie ukończyła procesu certyfikacji. Dopiero ukończenie procesu certyfikacji i posiadanie aktualnego certyfikatu uprawnia do stosowania Licencji.

Ważne: Aby otrzymać certyfikaty należy spełnić warunki, takie jak: uczestnictwo w szkoleniu, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, opłacenie składki członkowskiej.

 

Płatności za certyfikaty

Opłaty za wszystkie certyfikaty nie są wliczone w cenę szkolenia. Opłata za certyfikat jest jednocześnie opłatą członkowską w Coaching Division of ABNLP, ABNLP, TLTA, ABH oraz w Instytucie Liderów Zmian. Członkostwo obowiązuje przez rok. Jeśli osoba chce korzystać z danego tytułu w swojej pracy coachingowej, trenerskiej, czy biznesowej zobowiązana jest prawnie do opłaty za następny rok.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały znajdujące się na stronie są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Adama Dębowskiego i Kamili Kurek-Dębowskiej, właścicieli firmy Instytut Liderów Zmian.