AMERICAN BOARD OF HYPNOTHERAPY
AMERICAN BOARD OF NLP
TIME LINE THERAPTM ASSOCIATION
Instytut Liderów Zmian S.C.

przedstawiają

Profesjonalny kodeks etyki

Każdy Członek w American Board of Hypnotherapy (ABH), American Board of NLP (ABNLP), Time Line TherapyTM Association (TLTA), który pracuje jako Coach powinien korzystać z wysokich standardów NLP, Hipnozy i Time Line TherapyTM poprzez przestrzeganie następujących profesjonalnych zasad i kodeksu:

 1. Coach ABH, ABNLP i TLTA podczas przeprowadzania sesji coachingowej /terapeutycznej powinien za każdym razem zachowywać się profesjonalnie i wykonywać swoje usługi na najwyższym poziomie.
 2. Coach powinien przestrzegać prawa danego kraju i lokalnego regionu, w którym się znajduje
  i pracuje. Powinien przestrzegać prawa związanego z praktykami psychologicznymi, terapeutycznymi i hipnoterapeutycznymi danego kraju.
 3. Wszystkie kontakty i sprawy pomiędzy Coachem a Klientem powinny być poufne i prywatne. Żadna inna osoba/strona nie powinna mieć dostępu do informacji przekazywanej podczas pracy  między Coachem a Klientem. Wyjątki:
  1. kiedy klient/pacjent zgodził się na piśmie, aby wykorzystywać prywatne informacje,
  2. kiedy poprzez nie ujawnianie danej informacje życie kogokolwiek jest w niebezpieczeństwie,
  3. kiedy prawo danego kraju/regionu uznaje, że dana informacja musi być ujawniona.
 4. Seksualne relacje pomiędzy Coachem a Klientem nie mają prawa zaistnieć podczas pracy i w okresie przynajmniej dwóch lat od momentu zakończenia pracy coachingowej.
 5. Coach powinien mieć odpowiedzialną postawę w budowaniu i utrzymywaniu ramy, postawy
  i imienia Coachów. Jego zachowanie powinno być wzorem dla innych.
 6. Coach powinien utrzymywać aktywne zainteresowanie innowacjami, zmianami w środowisku coachingowym. Powinien zgłębiać i wzbogacać swoją wiedzę.
 7. Przed rozpoczęciem pracy, Coach powinien wyjaśnić i omówić z klientem charakter spotkań i całego coachingu: cel, długość trwania, przewidywane koszty pracy oraz sposób pracy. Żadna praca nie powinna być rozpoczynana dopóki wszystkie te aspekty nie zostaną omówione z klientem.
 8. Jeśli Coach pracuje z polecenia innego specjalisty, wtedy podczas pracy z klientem, należy skupić się tylko na tym aspekcie, który został wyznaczony przez danego specjalistę. Pracę należy zakończyć, gdy dana część zostanie zrealizowana.
 9. Coach powinien ograniczyć i wyznaczyć czasowo początek i koniec relacji z klientem. Jeśli klient nie robi postępów w pracy z Coachem, nie należy przedłużać pracy z klientem, lecz zakończyć i polecić innego specjalistę, z którym klient może pracować.
 10. Coach nie powinien pracować z osobami z jego rodziny oraz z jego bliskimi, z którymi utrzymuje kontakty prywatne. W przypadku potrzeby pomocy takiej osobie Coach powinien polecić innego specjalistę, który nie jest z nią prywatnie związany.
 11. Jeśli Coach nie jest Certyfikowanym terapeutą powinien poinformować swojego klienta, że jest coachem, który jest w pełni przeszkolony w zakresie technik Time Line TherapyTM i Programowania Neuro-Lingwistycznego. Nie jest natomiast lekarzem medycyny ani psychiatrą. Podczas coachingu będzie używał do pracy z klientem narzędzi Time Line TherapyTM, Programowania Neuro-Lingwistycznego i Hipnozy. Będzie używał jedynie narzędzi, które zna i z zakresu których został profesjonalnie przeszkolony.
 12. Jeśli klient pracuje obecnie z lekarzem/psychiatrą/psychologiem lub innym coachem, powinien Cię o tym poinformować. Jeśli klient decyduje się na pracę z Coachem, nie może w tym samym czasie uczestniczyć w Coachingu z innym terapeutą/coachem/ trenerem. Jeśli podczas sesji okaże się, że klient musi zostać skierowany do innego specjalisty, należy przerwać sesję i przełożyć ją w czasie za porozumieniem obu stron z wyraźną decyzją idącą od klienta.
 13. Jeżeli klient pracował nad problemem z lekarzem/psychiatrą/psychologiem lub innym coachem, warto  zapoznać się z jego diagnozą zanim zaczniesz pracę. Jeżeli klient przyjmuje jakiekolwiek leki przepisane przez lekarza lub psychiatrę musi Cię o tym poinformować.
 14. Coach NIE powinien zajmować się problemami, do których rozwiązania nie jest przygotowany.
 15. W przypadku klientów z poważnymi urazami psychicznymi, Coach nie powinien się tym  zajmować, ponieważ nie został  przeszkolony w tej dziedzinie, najlepiej skierować takich klientów do odpowiednio przeszkolonych specjalistów.
 16. Jeśli problem klienta lub jego przeszłość jasno wskazuje na to, że klient jest zagrożeniem dla siebie lub innych, a zajmowanie się nim wykracza poza zakres umiejętności Coacha, najlepiej skierować tego typu klienta do specjalisty przygotowanego do leczenia takich przypadków.
 17. Klient poszukujący leczenia fizjologicznej choroby, która może zagrażać jego życiu, powinien zostać poinformowany o tym, że ten typ leczenia wzbudza “kontrowersje” i powinien być zachęcany do uzyskania diagnozy  od Lekarza Medycyny zanim zostanie poddany jakimkolwiek zabiegom.UWAGA: Stosowanie Technik Terapii Linii CzasuTM w celu ulżenia choremu na np. wrzody żołądka nie stanowi przypadku łamania prawa. Mimo to, nadużywanie Technik Terapii Linii CzasuTM w celu rzekomego leczenia chorób jest sprzeczne z prawem.
 18. Prowadzenie praktyki poza określonym tutaj zakresem może spowodować odebranie uprawnień przez American Board of Hypnotherapy, American Board of NLP, Time Line TherapyTM Association.

P.O. Box 531605 Henderson, Nevada 89053 702-456-3267 Fax 702-436-3267
www.abh-abnlp.com

Instytut Liderów Zmian S.C., ul. Kierbedzia 6/92, 00-728, Warszawa, Polska
www.adamdebowski.pl  info@adamdebowski.pl